WQ90503 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg ar dreialu e-feiciau yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 26/01/2024

The use of e-bikes, also known as electric assisted pedal cycles, on public highways is legal and they are already widely used in Wales.