WQ90447 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i weithio gydag awdurdodau lleol a'r heddlu i ddiogelu lles milfeddygon sydd wedi rhoi ac sydd yn rhoi cŵn XL Bully i gysgu?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 18/01/2024

Vets may be requested by current XL Bully owners to euthanise their dog. Vets can refer to the RCVS Code of Conduct with regard to their professional responsibilities in carrying out euthanasia and seek advice from RCVS and/or the Veterinary Defence Society regarding any queries about their professional obligations.