WQ90419 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cynnydd posibl yn y bygythiad i iechyd anifeiliaid a phobl yn ystod y tymor wyna yng Nghymru o ganlyniad i facteria sy'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 23/01/2024

Welsh Government assesses AMR risks through the Animal and Plant Health Agency’s surveillance system, and through the work of the Arwain DGC project.