WQ90291 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2024

Beth fu'r cyfraddau o ran swyddi gwag, trosiant ac absenoldeb ar gyfer nyrsys ardal yng Nghymru am bob un o'r 5 mlynedd diwethaf, wedi'u dadansoddi yn ôl bwrdd iechyd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 17/01/2024

District Nurses - NHS Wales Turnover Rate by Health Board

     
             

Health Board

Sep-19

Sep-20

Sep-21

Sep-22

Sep-23

 

ANEURIN BEVAN UNIVERSITY LHB

9.82%

7.26%

9.68%

5.93%

7.81%

 

BETSI CADWALADR UNIVERSITY LHB

6.51%

4.73%

8.65%

7.81%

5.54%

 

CARDIFF AND VALE UNIVERSITY LHB

9.00%

10.59%

13.42%

15.51%

10.32%

 

CWM TAF MORGANNWG UNIVERSITY LHB

5.38%

7.56%

6.44%

9.54%

6.03%

 

HYWEL DDA UNIVERSITY LHB

4.44%

3.68%

7.19%

5.17%

3.54%

 

POWYS TEACHING LHB

9.00%

3.59%

16.33%

0.00%

8.36%

 

SWANSEA BAY UNIVERSITY LHB

4.83%

7.97%

11.20%

8.98%

7.74%

 
             

District Nurses - NHS Wales Sickness Absence Rates by Health Board

 

*Request is for 5 years, however due to the short turnaround time, only 3 years of data is currently available

             

Health Board

Sep-21

Sep-22

Sep-23

     

ANEURIN BEVAN UNIVERSITY LHB

5.86%

8.60%

10.92%

     

BETSI CADWALADR UNIVERSITY LHB

5.69%

7.25%

5.16%

     

CARDIFF AND VALE UNIVERSITY LHB

8.26%

10.01%

8.87%

     

CWM TAF MORGANNWG UNIVERSITY LHB

7.14%

6.74%

6.07%

     

HYWEL DDA UNIVERSITY LHB

5.67%

8.04%

6.20%

     

POWYS TEACHING LHB

2.39%

5.42%

5.75%

     

SWANSEA BAY UNIVERSITY LHB

7.98%

8.57%

6.97%

     
             

Vacancy information for district nurses is not held centrally.

Vacancy information by the main staff groups is available on StatsWales.