WQ90283 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu lesddeiliaid preswyl yng Nghymru rhag cynnydd annerbyniol mewn rhenti tir gan eu rhydd-ddeiliaid, yng ngoleuni gwaith yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd mewn perthynas â rhenti tir annheg yn y DU?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 12/01/2024

I am already working with the UK Government on the Leasehold and Freehold Reform Bill, which will deliver a wide range of much needed improvements in the law for existing and future homeowners in Wales. The First Minister recently spoke with Secretary of State Michael Gove about his department’s consultation on limiting ground rent in existing leases, and expressed his support for Mr Gove’s preferred option of reducing ground rents to a peppercorn or zero financial value. The outcome of the consultation is expected to be implemented via the current Bill.