WQ90275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2024

Pa ohebiaeth sydd wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Post yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf ynghylch sgandal Horizon?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol | Wedi'i ateb ar 11/01/2024

The Welsh Government has not corresponded directly with Post Office Limited regarding this matter.

However, there has been correspondence between the Counsel General and the UK government regarding the scandal and the wider issues this matter raises in terms of access to justice for all.