WQ90270 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2024

Faint o wrthdrawiadau sydd wedi digwydd ger twnnel Pen y Clip/Pwynt Penmaen-bach ar yr A55 yn ystod y tair blynedd ariannol ddiwethaf ar wahân?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 16/01/2024

The below table shows the number of collisions in the last three financial years and for the current financial year.

Number of recorded Collision at the A55 Tunnels and Headlands

Location

FY20/21

FY21/22

FY22/23

Current FY23/24

Penmaenbach Westbound

1

1

0

1

Penmaenbach Eastbound headland

0

3

8

25

Pen y Clip Westbound

0

2

2

0

Pen y Clip Headland

1

1

2

2