WQ90217 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/12/2023

A oes gan y Gweinidog gynlluniau i leihau'r cyfraddau llog cyfredol o 8 y cant sy'n berthnasol ar hyn o bryd i fenthyciadau COVID rhanbarthau Undeb Rygbi Cymru, o gofio bod benthyciadau COVID Llywodraeth y DU i Uwch Gynghrair Lloegr wedi'u gosod ar gyfradd llog o 2 y cant?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth | Wedi'i ateb ar 20/12/2023

The Welsh Government has no loan arrangement with any of the Welsh regional rugby clubs. The Welsh Government was approached by the WRU to buy out their UK Government CLBILS loan to help with the affordability of repayments. The loan agreement reflects standard commercial terms and conditions and was agreed by both parties. There are no plans to change the loan agreement.