WQ90140 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/12/2023

A yw'r Gweinidog wedi ystyried gwrthdroi'r toriadau o £19 miliwn yn y gyllideb o'r Cynllun Cartrefi Gwag er mwyn gallu cynnig rhagor o dai cymdeithasol y gellir eu defnyddio, o ystyried y cynnydd diweddar mewn gwariant ar lety dros dro?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 19/12/2023

The £50m allocated to the Empty Homes Grant Scheme is not being cut. We have been clear that the £19 million being released from our Empty Homes scheme in 2023/24 is a deferral of funding and reflects updated spend forecasts.