WQ89914 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2023

A yw Llywodraeth Cymru yn agored i gefnu ar y system restrau caeedig sy'n rhan o'i diwygiadau arfaethedig ar gyfer y Senedd, yn dilyn sylw Cadeirydd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y byddai'r system yn rhoi gormod o rym yn nwylo pleidiau ac yn erydu ymddiriedaeth mewn gwleidyddion?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 08/12/2023

The Senedd Cymru (Members and Elections) Bill, as introduced to the Senedd, is a carefully calibrated package of measures, including closed proportional lists, which responds to the recommendations of the Special Purpose Committee on Senedd Reform, which were endorsed by Members of the Senedd.

The Bill is currently being scrutinised by the Senedd.

As the First Minister and former Chair of the Special Purpose Committee on Senedd Reform have noted in their written evidence to the Reform Bill Committee, a key element of the committee’s remit was to make recommendations for a package of reform measures that carried the support of two-thirds of the current Members of the Senedd.

The recommendation of a closed proportional list system was made on the basis that the required super-majority within the Senedd considered it to be the most appropriate system for Senedd elections. It was subsequently endorsed by two-thirds of Senedd Members, and I am confident that remains the case.

This work is being carried out as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.