WQ89683 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/11/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau na fydd dysgwyr ag ADY cymhleth na ellir diwallu eu hanghenion gan eu sefydliad addysg bellach rhanbarthol dan anfantais oherwydd canllawiau statudol yn y Cod ADY ac y bydd gan bob dysgwr ag anawsterau dysgu ac anableddau fynediad cyfartal at addysg bellach a hyfforddiant ar ôl gadael ysgol?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 28/11/2023

The intention underlying the ALN system is to give all young people with ALN equitable access to education or training, compared to young people who do not have ALN.

The Welsh Government wants to make further education accessible to as many young people as possible, so they can access education or training without the need to leave their local area. In rare cases where local mainstream provision is not able to meet a young person’s complex needs a local authority may consider programmes of study at other institutions. Chapter 17 of the ALN Code deals with the duties on local authorities in relation to young people not at a maintained school or further education institution.