WQ89674 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

Pa waith mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu gofal deintyddol am ddim i blant yng Nghymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol