WQ89673 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ariannu gwasanaethau hydrotherapi i gleifion yng ngogledd Cymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol