WQ89672 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar Ysgol Feddygol Gogledd Cymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol