WQ89671 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad llawn o gyfanswm y costau rhedeg i Lywodraeth Cymru a chyrff a ariennir gan Lywodraeth Cymru o gynnal a dadansoddi Arolwg Cenedlaethol Cymru bob blwyddyn ers ei sefydlu?

I'w ateb gan: Prif Weinidog