WQ89670 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chomisiynydd Plant Cymru yn dilyn adroddiad y Comisiynydd a ganfu nad yw plant sy'n aros mewn ysbytai yng Nghymru yn cael cymaint o addysg â'r rhai yn Lloegr?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg