WQ89669 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

A oes gan y Gweinidog gynlluniau i ail-werthuso sut mae plant mewn ysbytai yn cael mynediad at addysg yng ngoleuni canfyddiad adroddiad chwyddwydr Comisiynydd Plant Cymru ar ddarpariaeth addysgol i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau gofal iechyd yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg