WQ89668 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2023

Pa fesurau sy'n cael eu cyflwyno ar drenau Trafnidiaeth Cymru i gyfyngu ar ledaeniad Covid-19 a ffliw tymhorol ymysg cymudwyr yn ystod misoedd y gaeaf?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 27/11/2023

Transport for Wales (TfW) have retained many of the increased cleaning standards on trains that were brought in during the Covid-19 pandemic, with an on board focus on high touch points. In addition, TfW offer staff access to free seasonal influenza vaccinations to protect them and to reduce the risks of transmission to passengers.