WQ89651 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2023

A yw'r Gweinidog yn bwriadu ymchwilio i'r modd yr ymdriniwyd â'r honiadau o fwlio yn erbyn Roger Lewis yn ystod ei gyfnod fel Llywydd Amgueddfa Cymru, o ystyried bod Archwilio Cymru yn nodi iddo gostio £757,613 i drethdalwyr?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth | Wedi'i ateb ar 23/11/2023

The allegations against the former president of Amgueddfa Cymru brought to our attention were fully investigated at the time, as set out in the Audit Wales report ‘Governance arrangements relating to an employment dispute at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales’. We are giving careful consideration to the contents of the report.