WQ89640 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/11/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ganlyniadau'r toriad o £19 miliwn i'r gyllideb cartrefi gwag?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 23/11/2023

We have been clear the £19m being released from our Empty Homes scheme in 2023-24 is a deferral of funding – not a cut – and reflects updated spend forecasts.

This work is being carried out in collaboration with Siân Gwenllian, the Plaid Cymru lead designated member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.