WQ89612 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/11/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i allu cynnig bod Ruxolitinib ar gael ar gyfer trin myelofibrosis ar gyfer y rhai o dan 65 oed?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/11/2023

In March 2016, NICE published guidance recommending Ruxolitinib (Jakavi) as a possible treatment for treating disease-related splenomegaly or symptoms in adults with primary myelofibrosis (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post polycythaemia vera myelofibrosis or post essential thrombocythaemia myelofibrosis, only, if they have intermediate‑2 or high-risk disease.

In line with directions to the NHS in Wales, health boards should make Ruxolitinib available where clinically appropriate in accordance with NICE’s guidance.