WQ89554 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

A wnaiff y Gweinidog roi cyfanswm nifer y cleifion sydd wedi aros pedair awr neu fwy ym mhob adran achosion brys yng Nghymru, yn ôl bwrdd iechyd, gyda defnydd o eithriadau clinigol, ar gyfer pob mis ers cyflwyno eithriadau clinigol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 20/11/2023