WQ89447 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/10/2023

A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad manwl o'r addasiad sy'n effeithio ar bortffolios y Gymraeg ac addysg yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch y gyllideb ar 17 Hydref 2023?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 03/11/2023

Information on budget reductions was provided in the summary document issued on 17 October. Further details will be provided in the second supplementary budget.