WQ89436 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2023

A wnaiff y Gweinidog gyhoeddi'r dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau'r sylwadau a wnaed yng nghynhadledd Llywodraeth Cymru i'r wasg ar 24 Hydref 2023 bod cefnogaeth ar gyfer y terfyn 20mya yn dilyn cromlin Goodwin safonol, gyda'r arolwg barn diweddaraf gan Redfield & Wilton yn dangos gwrthwynebiad cynyddol?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 08/11/2023