WQ89428 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/10/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru nodi fframwaith statudol ar gyfer gwasanaethau hamdden cyhoeddus, yn debyg i’r ddarpariaeth gwasanaethau llyfrgell?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 14/11/2023