WQ89415 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2023

A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad llawn o linellau'r gyllideb ar gyfer y gostyngiad diwygiedig o £28.6m yng nghyllideb yr economi fel yr amlinellir yn ei datganiad ar 17 Hydref 2023?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 30/10/2023

Information on budget reductions was provided in the summary document issued on 17 October. Further details will be provided in the second supplementary budget.