WQ89411 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2023

Sut y bydd y £425 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd ar gyfer y gyllideb iechyd ar 17 Hydref 2023 yn cael ei ddyrannu?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 01/11/2023