WQ89377 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2023

Pwy sy'n penderfynu a gynigir grant cynllun sbarduno busnes bwyd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 30/10/2023

All Food Business Accelerator Scheme (FBAS) applications are subject to comprehensive eligibility checks, a full appraisal and appropriate financial due diligence before they can be approved. Grant offers are issued by Rural Payments Wales.