WQ89238 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/10/2023

A wnaiff y Gweinidog fanylu ar ddyraniad cyllideb y Cynllun Creu Coetir ar gyfer 2022-23, 2023-24 a 2024-25 ac egluro pa gyfran o'r cyllid hwn sy'n dod o a) llinell wariant materion gwledig; a b) llinell wariant newid hinsawdd, dros bob un o'r tair blynedd a grybwyllwyd yn flaenorol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 13/10/2023

The Woodland Creation Grant Scheme is funded through the Rural Affairs budget. As published in the scheme’s guidance, the indicative budget allocation in 2022-23 was £1m and in 2023-24 it is £11.05m. I cannot confirm allocations at a scheme-level for 2024-25 at this time. The Cabinet are currently considering budget allocations, and these will inform our draft budget which will be published in December.