WQ89193 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/09/2023

Ymhellach i WQ89121, a wnaiff y Gweinidog ddarparu tystiolaeth bod canfyddiadau Adroddiad Napier Caeredin yn destun adolygiad cadarn cymheiriaid gan randdeiliaid yn y diwydiant modurol, ac/neu academyddion o'r tu allan i faes meddygaeth, megis arbenigwyr mewn modelu traffig, ffiseg, balisteg neu ymchwiliadau i ddamweiniau traffig?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 04/10/2023

The study undertaken by Edinburgh Napier on the Scottish Borders 20mph speed limit trial was submitted to the peer reviewed journal, Safety. Academics who are specialists in the subject area were then asked to review the paper. This is standard practice. The review process involved challenging the paper, seeking clarifications and amendments.