WQ89169 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2023

A wnaiff y Comisiwn nodi'r rhent blynyddol ar gyfer prydlesu ystâd Tŷ Hywel ac i bwy y telir y rhenti?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 10/10/2023

Yn y flwyddyn ariannol ddiweddaraf, sef 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023, gwariodd Comisiwn y Senedd £2,760,000 (gan gynnwys TAW) ar rent ar gyfer adeilad Tŷ Hywel. 

Mae'r rhent ar gyfer adeilad Tŷ Hywel yn cael ei dalu i LP Saesneg Equitix Tiger Saesneg.