WQ89167 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/09/2023

A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o'r cyllid a ddarparwyd ar gyfer ffermio drwy’r Cynllun Taliad Sylfaenol a’r Cynlluniau Buddsoddi Gwledig yn 2022/23, a rhoi'r cyllidebau dangosol ar gyfer cyllid i ffermydd yn 2023/24 a 2024/25?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 06/10/2023

In 2022/23 £238m was provided through the 2022 Basic Payment Scheme and £6.882m though Rural Investment Schemes.

The latest budget for 2023/24 is as published in the 1st Supplementary Budget. The Cabinet are currently working to mitigate budget pressures. A further update will be provided to the Senedd once this work has been completed. 

The Cabinet are currently considering budget allocations for 2024/25, and these will inform our draft budget which will be published in December.