WQ89126 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/09/2023

Pa waith ymgynghori, os o gwbl, a wnaeth Llywodraeth y DU gyda Llywodraeth Cymru ynghylch ei barn ar Fil Helyntion Gogledd Iwerddon (Etifeddiaeth a Chymodi), ac a wnaiff y Cwnsler Cyffredinol amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 29/09/2023

No substantive engagement has taken place with UK Government Bill leads. The Welsh Government has analysed this Bill and does not consider that it impacts on executive or legislative competence.