WQ89043 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/09/2023

Pa gamau ymarferol mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu canran gweithwyr Cymru y mae eu cyflog yn cael ei osod drwy gydfargeinio yn unol â'r dangosydd cenedlaethol perthnasol?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol | Wedi'i ateb ar 28/09/2023