WQ89014 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/09/2023

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi eu cael gyda Chomisiwn y Senedd ynghylch lefelau presennol y swyddfeydd gaiff eu defnyddio yn y Senedd o'i gymharu â chyfanswm y capasiti cyn cyflwyno cynlluniau ar gyfer ehangu'r Senedd, o ystyried y newid sylweddol tuag at weithio gartref o ran staff y Senedd?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 20/09/2023

Ultimately these are issues for the Senedd Commission. The Regulatory Impact Assessment for the Senedd Cymru (Members and Elections) Bill, informed by the 'common assumptions' agreed by the Senedd Commission in consultation with the Business Committee and Independent Remuneration Board of the Senedd, assume Tŷ Hywel will accommodate and provide sufficient space for each Member of the Senedd plus Member support staff and group support staff and also for Commission staff.

The work on Senedd reform is being carried out in collaboration with Rhun ap Iorwerth MS, the Plaid Cymru designated member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.