WQ88996 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2023

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adolygu'r hawliau datblygu a ganiateir yng Nghymru, gan fod yr hawliau datblygu a ganiateir yn Lloegr bellach yn caniatáu safleoedd gwersylla dros dro am 60 diwrnod calendr y flwyddyn, gyda Cymru'n parhau i fod yn 28 diwrnod calendr y flwyddyn?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 20/09/2023

We will consider whether 60 days is appropriate, taking account of consultation responses already received on this issue, when we make the next amendments to permitted development rights. The next set of changes have yet to be scheduled.