WQ88993 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am newidiadau i brofion gyrru o ganlyniad i'r terfyn o 20mya?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 20/09/2023

The Welsh Government has been in regular contact with Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) and the amendments required to the highway code have been made. The amendments to the highway code will now be incorporated in the driving lessons and driving tests.