WQ88953 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/09/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau'r cynlluniau gwledig y dyrannwyd y £148 miliwn o gyllid iddynt yn 2024/25 i ffermwyr a rheolwyr tir drwy'r Rhaglen Economaidd a Chynaliadwyedd Gwledig ynghyd â'r dyraniad cyllideb i bob cynllun?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 14/09/2023

I cannot confirm allocations at a scheme-level at this time. The Cabinet are currently considering budget allocations, and these will inform our draft budget which will be published in December.