WQ88906 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/08/2023

Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â rhent afresymol ar gyfer tai myfyrwyr, nad yw 32 y cant o fyfyrwyr wedi gallu fforddio dros y flwyddyn ddiwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 11/09/2023

We are currently consulting with a range of stakeholder groups, including NUS Cymru, on a Green Paper Call for Evidence on Fair Rents. This will inform the development of the White Paper, within this government term, on new approaches to affordable rents and access to adequate housing – this forms part of the Cooperation Agreement with Plaid Cymru.