WQ88856 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/08/2023

Pa asesiad sydd wedi'i wneud o'r angen i yrwyr, beicwyr a defnyddwyr eraill y ffordd fod yn ymwybodol o reolau'r briffordd gan gyfeirio at y terfynau cyflymder 20 mya sy'n dod i mewn?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 25/08/2023

Following discussions with the UK Government’s Department for Transport, the Highway Code will reflect the change to 20mph as the default speed limit on restricted roads in Wales.