WQ88840 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/08/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r dyraniad cyllid tair blynedd ar gyfer Ynni Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 25/08/2023

As set out in the Supplementary Budget, £30 million Capital and £6 million Revenue has been allocated over a 3-year spending review period.

This work is being carried out in collaboration with Sian Gwenllian MS, the Plaid Cymru designated member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.