WQ88839 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/08/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw benderfyniadau gan Lywodraeth Cymru yn dilyn yr ymgynghoriad ar safleoedd gwersylla dros dro ar ôl y pandemig yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth | Wedi'i ateb ar 25/08/2023

The next review of permitted development rights has yet to be scheduled, within which decisions will be taken on any changes affecting pop-up campsites.