WQ88811 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/08/2023

Pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r rheoliadau angenrheidiol i weithredu darpariaethau Adran 19A Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, y newidiadau i'r prawf addasrwydd ar gyfer olyniaeth statudol a diddymu'r prawf uned fasnachol ar gyfer olyniaeth statudol i denantiaid ffermwyr yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 21/08/2023

We intend to progress these regulations quickly now the Bill has now been submitted for Royal Assent, and officials have been in touch with members of the Tenancy Working Group  on the content.