WQ88810 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/08/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu bwrw ymlaen ag argymhellion deddfwriaethol posibl gan y Gweithgor Tenantiaeth Amaethyddol yn enwedig mewn perthynas â newidiadau i Reolau Hwsmonaeth Da a'r diffiniad o amaethyddiaeth fel y maent yn berthnasol i denantiaethau amaethyddol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 21/08/2023

We remain of the view such amendments are not necessary given the non-exhaustive nature of the current agriculture definitions and the broader context within which good husbandry should be considered.  New dispute resolutions provisions will assist those tenants whose agreements contain user clauses restricting their ability to take part in future schemes or comply with statutory obligations.

We will continue to work with the group during the development of the Sustainable Farming Scheme to ensure their views are considered in the scheme design and guidance.