WQ88798 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/08/2023

A oes cynlluniau i Lywodraeth Cymru gynnwys RAYNET-UK yn y rhestr o ymgyngoreion statudol ar gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/08/2023