WQ88793 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/08/2023

Faint o gyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i Senedd Insight dros y tair blynedd ariannol ddiwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 16/08/2023

The Welsh Government has provided the following funding to Senedd Insight:

2020-21 - £827.91

2021-22 - £651.55

2022-23 - £2,182.50