WQ88473 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/06/2023

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau bod adroddiadau a gyhoeddwyd gan Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru ar gael i Aelodau o'r Senedd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 30/06/2023

To date, the Interim Environmental Protection Assessor for Wales has published one report on the functioning of environmental law in Wales. The report, and the Government’s response, were published on the Welsh Government webpages and have subsequently been laid in the Senedd. A written statement was issued on 16 May.