WQ88326 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/05/2023

Erbyn pa ddyddiad y mae'r Gweinidog yn bwriadu cyhoeddi Polisi Adnoddau Naturiol diwygiedig sy'n ystyried Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol Cyfoeth Naturiol Cymru 2020 yn unol â Rhan 1, Adran 9 (9) Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 02/06/2023

The priorities of the NRP remain valid and guide the management of natural resources. The development of policy across Welsh Government has been informed by the priorities of the NRP. It is my intention to review the policy in line with Part 1, Section 9 (9) of the Environment (Wales) Act 2016 within this Senedd term.