WQ88315 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/05/2023

Faint o lwybrau bysiau sydd wedi'u nodi gan Lywodraeth Cymru fel rhai sy'n fasnachol anhyfyw ar ôl i'r cyllid ar gyfer y cynllun brys ar gyfer y sector bysiau ddod i ben?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 28/06/2023