WQ88263 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/05/2023

Pa ymdrechion sy'n cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru i leddfu'r straen ar filfeddygon ac elusennau dros gyfnod y gwanwyn a'r haf oherwydd y mewnlifiad o fywyd gwyllt sydd wedi'i anafu neu'n sâl?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 26/05/2023

Veterinary practices and wildlife hospitals operate in the private sector.  Last year, there was a major spread of avian influenza to wild birds, and GB-wide engagement has taken place to provide biosecurity guidance and communications to the wildlife rescue and rehabilitation sector. We advise that wildlife charities and veterinary practices do not take in birds suspected of having avian influenza and report wildlife presenting with signs of nervous disease to the Animal and Plant Health Agency.